slovensky slovensky

NO NAME :: hudobná skupina


Aktuálne[]

Ženušky pre NoName


Lucie Bílá a Igor Timko zo skupiny No Name sa zišli v štúdiu Michala Dvo?áka, aby tu dokon?ili pilotný singel k pripravovanej doske Nový album. Nadviazali tak na natá?anie, ktoré nedávno prebehlo u Lucky na chalupe. Po?úvajte piese? ženuška už od zajtrajšieho rána na všetkých rádiách!


http://www.luciebila.com/aktuality/0/1588/zenusky-...noname radio